Material escolar

Twister

Twister

Enguany tenim entre noltros dos practicants que acaben ben prest la seva carrera de mestres. Un d'ells, en Pau Riera, ha volgut dur a terme un projecte de millora dels espais comuns del centre, més en concret, donar vida a una zona buida i desaprofitada mitjançant la introducció de diversos jocs. Es va plantejar una fitxa per a descobrir quins llocs del pati es necessiten millorar i els alumnes aportaren molt bones idees. Ahir en vàrem plasmar una, el Twister. Ha estat una feina molt divertida, en la que han participat alumnes i mestres. Per acabar vull donar les gràcies a l'equip directiu per donar-me una mà quan ho he necessitat i per estar completament dispots a millorar el centre, a n'en Miquel Nebot per deixar-me presentar les activitats i aconsellar-me sobre el projecte. A en Tomàs Rincón per ajudar-me a plasmar el joc i involucrar-se totalment en el projecte.

Pau Riera Sansó

 

· Feis clic a les imatges per ampliar-les

Queden reservats tots els drets. CEIP Na Caragol 2016-17

Formulari d'accés