• fisic.jpg

Software libre

Software Libre

Continuamos escalando en nuestra propuesta de desarrollo de iniciativas TIC en el aula. En esta ocasión y después de entablar diversos debates con el alumnado al respecto, es turno del eterno dilema: Software Libre vs Software Privativo en los centros educativos.

Windows, OSX, Ubuntu, Office, LibreOffice, Pages, Excel, PowerPoint, Powtoon, Prezi... es a día de hoy terminología propia de las jergas de los escolares de ciclos superiores. No es de extrañar que a diario nos encontremos con problemas derivados del uso de una plataforma u otra representados en forma de incompatibilidades o formatos que tienden a romperse cuando son interpretados por el software de la competencia. Por ello y partiendo de la principal premisa de que debemos educar la diversidad pero sobre todo en valores, es de vital importancia que el docente dedique parte de su tiempo a  presentar, analizar y valorar todas y cada una de las opciones disponibles en el mercado sean de la índole que sean siempre y cuando se viaje por el cauce de la legalidad. Hay que romper una lanza en favor de desarrolladores y empresas de software que hacen un esfuerzo titánico por crear contenidos cada vez más fáciles de manejar, útiles, potentes y completos a la vez que deben luchar contra la piratería y las descargas ilegales. Si no estamos dispuestos a pagar por ello busquemos, analicemos e implementemos alternativas libres que nos puedan acercar a un resultado parejo.

¿Qué es el software libre?

Antes de nada, ¿qué tipo de software se puede considerar "libre"?

 • Aquel que nos permita usarlo para cualquier fin.
 • Aquel que nos permita acceder a su código para hacer modificaciones, cambios, mejoras... si lo encontramos oportuno.
 • Aquel que nos permita redistribuirlo libremente.

¿Cuáles son las razones que deberían hacernos optar por el Software Libre en los centros educativos?

 • Potenciamos sobremanera la creación de individuos libres, independientes, críticos y solidarios. Sin ataduras, valorando potencialidades y limitaciones de cada uno de los programas a la vez que con la inherente necesidad de compartir. 
 • Desarrolla la creatividad y la imaginación. Gracias a la posibilidad de mejora del código.
 • Reduce costes en las infraestructuras. Obvio.
 •  

Projecte notícies

Uns nins de 4rt i 5é han començat el projecte de les notícies.Consisteix en que cada divendres es pujaran notícies escrites per els nins encarregats.Les fotos també les feim nosaltres.A cada cicle (infantil,primer cicle,segon cicle i tercer cicle) hi ha una mestra/mestre encarregada/encarregat de dir als nins que ha passat i si tenen fotos les mos passen.També xerram amb els nins si es necesari.El projecte es va intentar posar enmarxa fa uns anys però no es va poder per falta de nins i altres  problemes.El projecte anirà millorant fins que es pugui posar enmarxa el projecte de el "telediari".Si al final es posa enmarxa ja vos informarem més tard.

Normativa d'ús i avís legal

Informació General

Col·legi Públic d'Educació Infantil i Primària Na Caragol amb domicili al carrer Pere Amorós 2, 07570 d'Artà, d'ara endavant “CEIP Na Caragol”.

Per comunicar-se amb el CEIP Na Caragol de manera directa i efectiva, l'usuari podrà dirigir-se per correu electrònic a l'adreça ceipnacaragol#educacio.caib.es, per telèfon al número 971.835841 o per fax al número 971.836019.

-

Condicions i navegació per la web www.cpnacaragol.es

Tot i que les presents són les condicions actuals, a fi de millorar el servei el CEIP Na Caragol es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut de la web, així com també les condicions requerides per al seu accés a la zona privada i/o utilització. L'accés i utilització dels continguts i serveis de la web després de la seva modificació implica la seva total acceptació per part de l'usuari final.

El lloc www.cpncaragol.es es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre la propietat intel·lectual. CEIP Na Caragol és el titular únic de la web.

Per navegar en el lloc web, l'usuari es compromet a utilitzar-la de conformitat amb la Llei, respectant les seves condicions d'ús. En utilitzar el lloc web, l'usuari manifesta la seva conformitat amb aquestes condicions d'ús, comprometent-se a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers qualsevol classe de material i en qualsevol format que estigui contingut en la web tot tenint present la legislació vigent.

-

Propietat intel·lectual

Queden reservats tots els drets de Propietat Intel·lectual sobre els continguts i/o serveis i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts i/o serveis inclosos en el lloc web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit del CEIP Na Caragol o, si escau, del titular dels drets corresponents.

Així mateix, les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment del CEIP Na Caragol o dels seus legítims propietaris.

Responsabilitat de la web

El CEIP Na Caragol no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat de les informacions que es prestin a través de la web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació que apareix.

En conseqüència, el CEIP Na Caragol no garanteix ni es fa responsable de:

 1. La continuïtat dels continguts de la web.

 2. L'abscència d'errors en aquests continguts o serveis.

 3. L'abscència de virus i/o altres components nocius en el lloc web o en el servidor que la subministra.

 4. La invulnerabilitad de l'assetjo web tot tenint presents les mesures de seguretat que s'adoptin en la mateixa.

   

Navegant en el lloc web l'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis oferts i a no emprar-los per a:

 1. Participar en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.

 2. Provocar danys en els sistemes físics i lògics del CEIP Na Caragol, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema d'atac que sigui susceptible de provocar danys en els anteriorment esmentats.

Política d'enllaços o links

En cas que l'usuari trobi en el lloc web enllaços a d'altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, bànners, etc., s'ha de tenir present que aquests són gestionats per tercers. El CEIP Na Caragol no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguin establir enllaços des del lloc web. En conseqüència, el CEIP Na Caragol no podrà assumir cap tipus de responsabilitat sobre aquest tema.

Legislació aplicable

Les relacions establertes entre el CEIP Na Caragol i l'usuari es regiran pel que es disposa en la normativa espanyola vigent. En el cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquestes condicions generals fos (fossin) considerada (es) nul·la (es) o inaplicable (s), en la seva totalitat o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat no afectarà a les altres disposicions de les condicions generals.

L'usuari declara expressament conèixer el contingut de les presents condicions i acceptar la totalitat obligacions imposades per les mateixes.

 

Xarxipèlag 2.0

Xarxipèlag 2.0

 • Situació

Fa ja un bon grapat d'anys que el centre de Na Caragol camina de la mà de la innovació i desenvolupament tecnològics en l'àmbit de l'educació. Comptam amb personal il·lusionat que esdevé peça clau en el desenvolupament de noves estratègies de formació acadèmica més properes a la realitat i necessitats de l'alumnat.

La incorporació de les TIC a la vida quotidiana del centre fa possible que l'alumnat tengui a la seva disposició tots els recursos necessaris per a la construcció del seu propi aprenentatge dins aquest món, cada cop més obert i global. Els resultats aconseguits no fan més que demostrar la necessitat de canvi de tendència que s'ha de dur a terme per oferir als més joves continguts actualitzats, atractius i vàlids que els formin com a persones competents per a la vida en societat d'avui.

 • Objectius
 1. Desenvolupar i mantenir el canvi de tendència que fa possible aconseguir alumnat excel·lentment format per a la vida quotidiana i de relació actual.
 2. Caminar de la mà de la innovació tecnològica.
 3. Millorar la competència tecnològica de l'alumnat a diversos camps especialment al món de la informàtica.
 4. Posar a l'abast de l'alumnat tots els mitjans tecnològics i humans necessaris per a la seva formació integral.
 5. Possibilitar el desenvolupament constant de projectes que engresquin l'alumnat en nous reptes.
 6. Anàlisi i valoració dels projectes finalitzats com a base de futures iniciatives que partiran de l'experiència i el coneixement.
 7. Millorar el rendiment acadèmic de l'alumnat en tots i cada un dels àmbits de la seva formació.
 8. Aconseguir una escola millor, atractiva, moderna, actual i plena de reptes que parteixin dels interessos i necessitats dels joves d'aquí.
 • Projectes
 1. Web escolar. Porta oberta al món.
 2. Aula virtual del centre. Porta oberta a la meva formació.
 • Futur

 

 

Formulari d'accés